The man thinks,
The horse thinks,
The sheep thinks,
The cow thinks,
The dog thinks.
The fish doesn't think.
The fish is mute.
Expressionless.
The fish doesn't think,
Because the fish knows Everything.Elizabeth : Bu iş nasıl başladı?

Darcy : Aşkımın temelini oluşturan saati , yeri , bakışı ya da sözü bilmiyorum. Aradan çok zaman geçti. Başladığının farkına varıncaya kadar çoktan ortasına gelmiştim.

Pride and Prejudice

Günce arşivi

Okuyucular