The man thinks,
The horse thinks,
The sheep thinks,
The cow thinks,
The dog thinks.
The fish doesn't think.
The fish is mute.
Expressionless.
The fish doesn't think,
Because the fish knows Everything.

ama bakışmadan...


İnsanlara ruhunuzu açmak zor ve yaralayan bir şey.

gözün açık olsun!bekliyorum.kendini dinlemelisin.

Günce arşivi

Okuyucular